Svensk Energiutbildning

Aktuellt

 

Hösten program är fullspäckad med många nya kurser. Alla behandlar avgörande ämnesområden för att uppställda energimål verkligen ska nås, vid nybyggnad eller renovering.

I vanlig ordning ger vi också några större seminarier. Särskilt spännande blir det om hur man bygger nära-nollenergihus. Regelverket för dessa införlivas ju i Boverkets byggregler senare i år. Men vi har även andra seminarier i portföljen.

Välkommen på fortbildning.

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

Kurser i september:
Avancerad energiberäkning med VIP Energy

Sveby och BEN för energiberäknare

Solceller resp Belysning