Svensk Energiutbildning

Aktuellt

Höstens utbildningar är slutförda och vi arbetar som bäst med vårens program. Vi tackar alla deltagare och hälsar välkomna tillbaka. Håll utkik efter vår nya hemsida som läggs ut inom kort.

 


Svensk Energiutbildnings BBR-dag 
Seminarium om nära-nollenergikrav, energiuppföljning, individuell mätning och debitering samt klimatneutral nybyggnad och fastighetsförvaltning

Boverket senaste remiss för de slutliga nära-nollenergikraven har ett nytt angreppssätt och skiljer sig avsevärt från tidigare förslag. Målet att uppnå konkurrensneutralitet mellan fjärrvärme och bergvärmepumpar är kontroversiellt men sanktionerat av Regeringen. Åtgärden slår olika beroende på byggnadskategori och är svåröverskådlig. Anmärkningsvärt är att kravnivåerna generellt inte skärps, något som dock kan ändras efter remissomgången.

På seminariet går vi igenom förslaget och applicerar energikraven i olika typhus. Vi resonerar också om Boverkets uppdrag att utreda ett kompletterande krav som utgår ifrån så kallad använd energi. Vilka konsekvenser får ett sådant?

Dagen innehåller mer än så. I egna avsnitt fördjupar vi oss i drift- och energiuppföljning samt den nya lagen om individuell mätning och debitering, IMD. Eftermiddagen ägnas åt åtgärder för minskad klimatpåverkan vid nybyggnad och i förvaltning av fastigheter.

Göteborg 20 nov  - Malmö 21 nov - Stockholm 27 nov

Gå direkt till      PROGRAM       ANMÄLAN 

 

Per Qvistbäck
VD och kursansvarig 


PS. Får du inte vårt nyhetsbrev. För att hamna på sändlistan behöver du bara mejla över din e-postadress till info@svensk-energiutbildning.se. Glöm inte att nämna vilken yrkeskategori du tillhör. 

 

 

 

Ny hemsida presenteras inom kort.