Svensk Energiutbildning

Kurser på begäran

Kurserna är fristående och du väljer själv vilken eller vilka du gå utifrån din yrkesroll. Alla behandlar avgörande ämnesområden för att uppställda energimål verkligen ska nås, vid nybyggnad eller renovering. Kontakta oss för mer information.

  

 

Energisamordning, kontroll och uppföljning

Uppföljning av byggnaders energianvändning
Kurs om hur man följer upp och verifierar en byggnads energianvändning med Sveby och BEN

Täthetsprovning av byggnader
Kurs om hur byggnaders lufttäthet kontrolleras med tryckprovning och läckagesökning

 

Teknikområden 

Belysning
Kurs om hur man upphandlar och projekterar energieffektiva belysningsanläggningar för fastigheter

Solceller
Kurs om solceller på byggnader - från idé till färdig anläggning

 

Drift och förvaltning - kurser på plats hos er

 

Energi och inomhusklimat för fastighetsskötare
Grundkurs respektive fördjupningskurs om hur byggnaders energianvändning och inomhusklimat för fastighetsskötare och husvärdar

Driftoptimering av byggnader
Kurs om hur byggnaders värme- och ventilationssystem 
driftoptimeras genom mätning och injusering

 

 

Ny hemsida presenteras inom kort.